Kjære pårørende

Noe av det vanskeligste vi mennesker opplever er å miste en som står oss nær.

Streaming

Streaming gjøres tilgjengelig på avdødes minneside, hvis familien ønsker det og man trenger kun å ha internettilgang for å delta i seremonien.

Vi slår oss sammen med Svanholm gravferd i løpet av første halvår 2021. Dette er fordi vi tror på lokalt samarbeid og familiedrevne begravelsesbyråer. Felles for oss, er lang erfaring med å støtte mennesker i en sårbar situasjon lokal i Trondheim, Melhus og Orkdal. Ved å bli ett, får vi samlet denne kunnskapen. Vi blir bedre.

Nærheten må vi ta med oss

Noen av de som må oppsøke et begravelsesbyrå nå, kan ha opplevd å miste noen de har hatt kjær til koronaviruset.

Om det å bry seg

Å delta i en gravferd handler om å vise medfølelse. Det handler om å bry seg, og det handler om å minnes den som har gått bort.

Om det å bry seg

Om det å bry seg

Å delta i en gravferd handler om å vise medfølelse. Det handler om å bry seg, og det handler om å minnes den som har gått bort.

les mer