Avdelinger i:
Melhus, Trondheim og Orkdal
Døgnvakt tlf. 72 87 10 22

Aktuelle skjema

Ved et dødsfall er det flere skjema som skal fylles ut og sendes inn. Hvilke dette er kan variere men vi bistår dere i dette og med hjelp til utfylling og innsending.

Tingretten krever at arvingene i løpet av 60 dager sender inn skjema for valgt skifteform til skifterett/tingrett i avdødes bopelskommune. 

Gravferdsstønad gis evt. etter spesifiserte kriterier. Dette vil våre byråer normalt bistå dere med.