Nærheten må vi ta med oss

Vigdal begravelsesbyrå har vært til stede på Byåsen i Trondheim i fem år, men har gått inn i sin mest uvante periode hittil. Hva har de lært, og hvordan møter et begravelsesbyrå en tid der sykdom og død virker mer påtrengende?

Et begravelsesbyrå er helst lavmælt, men kan ha mye på hjertet. Begravelsesbyrået er tett på mennesker i noen av deres mest sårbare livssituasjoner. Gunn Rita Gjersvold er gravferdskonsulent og leder for Vigdal begravelsesbyrås avdeling på Byåsen. Hun deler gjerne av sine tanker om yrket som gravferdskonsulent og om avdelingen på Byåsen.

At oppmøtet er mindre i begravelsen, har også en mer uventet side.

En underlig tid

Gunn Rita Gjersvold har, som så mange andre, opplevd å få en annerledes hverdag under koronaviruspandemien. Noen av de som må oppsøke et begravelsesbyrå nå, kan ha opplevd å miste noen de har hatt kjær til koronaviruset. Men selv under en pandemi er det slik at de fleste som går bort, dør av helt andre, og som regel vanlige, årsaker.

Når et begravelsesbyrå forbereder seg på å møte etterlatte under pandemien, handler det ikke først og fremst om de smitteverntiltakene som må treffes for å beskytte seg selv og andre, men om å vise medmenneskelighet, forklarer Gjersvold.

– Vi må ha flere møter med etterlatte på video, færre syninger på kveldstid og flere klesskift, og det er begrensninger på hvor mange som kan komme i begravelsen, men vi gjør vårt beste for at de etterlatte skal få tatt en verdig avskjed med den som har gått bort. Selv om begravelsen kanskje blir annerledes, skal den oppleves som like trøstende og håpefull, sier Gjersvold.

At oppmøtet er mindre i begravelsen, har også en mer uventet side.

– Når det er færre mennesker på benkeradene, blir alt mye nærmere. Du merker det på stilen og forholdet mellom presten, som oftest forretter en begravelse, og de som er til stede. Den nærheten og tilstedeværelsen som jeg har opplevd den siste tiden, er noe vi bør ta med oss som noe fint.

Nære menneskene

En gravferdskonsulent kommer veldig tett på menneskers følelser, og får også møte skjebner som berører en selv som menneske.

– Vi bearbeider mye sammen, vi som arbeider i begravelsesbyrået. Det er mer munterhet over det enn man skulle tro. Noen ganger må vi alle stenge verden ute litt. Da er det fint å komme hjem og ha noen å snakke med. Men det jeg først og fremst opplever i møte med de etterlatte, er jo stor takknemlighet og tillit. Det er godt å vite.

En praktisk tilrettelegger i det stille

– Et bryllup eller en dåp kan planlegges i lang tid, men noen som har dødd, skal normalt begraves innen ti virkedager. På den tiden er det mye praktisk som skal ordnes. Det er klart at mange setter pris på den hjelpen som vi som begravelsesbyrå kan yte i en vanskelig tid.

Gunn Rita Gjersvold forklarer videre hvordan begravelsesbyrået arbeider rent praktisk.

– Vi begynner med å møte de pårørende og hente inn de nødvendige personopplysningene. Det er mange opplysninger som må meldes på korrekt vis inn til myndighetene når noen dør. Det er det kanskje ikke så mange som tenker på. I vårt neste møte med de pårørende tar vi oss god tid til å snakke om rammene for begravelsen eller bisettelsen. Vi ordner fortsatt med alt det praktiske i etterkant. Mange ønsker å se den avdøde en siste gang, og da legger vi til rette for det i lokalene våre. Vakthavende hos den uken har ansvar for all logistikk. Fra meldingen om dødsfallet kommer, må alt skje raskt. Vi kan ikke forutse helt hvordan dagene våre blir, sier Gjersvold.

Ønsker å være til stede i lokalsamfunnet

Vigdal begravelsesbyrå er en snart hundre år gammel familiebedrift, som opprinnelig ble etablert på Melhus. Vigdal begravelsesbyrå har vært til stede med en egen avdeling på Byåsen i rundt fem år. Avdelingen på Byåsen skal etter hvert bli heltidsbemannet.

– Vigdal begravelsesbyrå har riktignok assistert ved begravelser i Trondheim i mange år. Vi har dessuten et bevisst forhold til det å være permanent til stede i lokalsamfunnet. Vi har valgt å samarbeide med Byåsen Blomster, så vi kan handle lokalt og bidra på den måten til å støtte lokale næringsdrivende. Gravsteiner ordner vi i samarbeid med Trondheim Steinindustri, som også er en lokalt forankret familiebedrift, sier Gjersvold.

I tillegg til denne praktiske siden har Vigdal begravelsesbyrå et ønske om å ha en åpen dør.

– Vi har samarbeidet med menighetene i områdene rundt Trondheim om å ta imot mange konfirmasjonselever i lokalene våre. Det setter vi pris på å bli spurt om. Vi håper å få til et godt samarbeid med Byåsen menighet om det samme. Det er veldig spennende å jobbe med ungdommer. De har mange spørsmål, og undrer seg over mye. For oss handler det om å avmystifisere døden. Vi kommer alle til å oppleve den nært oss. Vi håper at de ungdommene som har besøkt oss, får et mer reflektert forhold til døden etter å ha vært her.

Publisert 18.05.2020
av Ola Vigdal