Våre priser

  Minimum Maksimum
Kiste med utstyr 6 410,– 41 290,–
Stell og nedlegging i kiste 850,– 2 480,–
Henting på dødssted på båre 2 525,– 6 350,–
Bringing av tomkiste 850,– 2 950,–
Transport fra dødssted til seremonirom 2 100,– 2 950,–
Transport fra seremoni til krematorium 0,– 2 950,–
Assistanse i seremoni  850,– 6 500,–
Leie av dekorasjonsmateriell 450,– 1 990,–
Sangark 50 stk. 500,– 1 950,–
Kistedekorasjon 200,– 6 000,–
Dødsannonse 71 mm i Adressa 1 900,– 5 500,–
Byråets avgiftsfrie honorar 1 700,– 7 000,–
Byråets avgiftspliktige honorar adm.kost 850,– 2 800,–
Melding til offentlige kontorer 200,– 900,–
Sum 19 185,– 90 765,–

Disse prisene gjelder i alle kommunene vi er i. En mer utfyllende prisliste kan dere se lenger ned på denne siden.

Hvis avstanden til kirke/krematorium overstiger 20 km vil egenandelen for all transport bli kr. 2.538,- totalt. Resten av transportutgiftene dekkes av NAV.

Andre kostnader kan være:

  • Kommunale avgifter (varierer fra kommune til kommune)
  • Kremasjonsavgift
  • Solister
  • Minnesamvær
  • Gravmomument

Stønad til begravelse

Gravferdsstønad

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.
(Satsen gjelder fra 01.01.2021)
Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 25 377 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.
Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.
Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 25 377 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 538 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.
Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Hvordan søker du?

Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til både utfylling og innsending. Vi vil da også være behjelpelig med å innhente de nødvendige dokumenter som skal vedlegges søknaden.

Honorarer

Byråets avgiftsfrie honorar fra 1  700,–
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostn.) fra 1 700,–
Meldinger offentlige kontorer fra 200,– til 900,–

Honorarene øker med omfanget av våre tjenester i forbindelse med gravferden. Normalt vil honorar ligge på beløp mellom 2 800,– og 5 000,– hvis vi ordner det meste av det praktiske ved seremonien.

Les mer om hva honorarene dekker →

Mannskapspriser

Vår timepris på alle tjenester 850,–
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 mann 2  975,–
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 mann 4 500,–
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 mann 5 500,–
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk. 850,–
Konferanse/samtale i hjemmet (dagtid) 400,–
Konferanse/samtale i hjemmet (kveldstid) 1 700,–
Konferanse/samtale på kontoret (kveld/helg) 1 000,–
Assistanse og tilrettelegging ved åpen kiste inkl. bil (visning) 1 100,–
Assistanse og tilrettelegging ved åpen kiste, helg 1 800,–
Sjåfør ved langkjøring, pr. time 850,–
Sjåfør ved langkjøring, utenom kontortid (08:00–15:30), pr. time 1 275,–
Mannskapspris ved overføring, 1 mann, pr. time 850/1 700,–
Mannskapspris ved overføring, sjåfør og assistent, pr. time 1 700/3 400,–
Mannskapspris overføring Tr.heim Lufthavn 2 550,–

Bårebilpriser

Begravelsesbil 1 250,–
Begravelsesbil, 2. gangs overføring 1 250,–
Begravelsesbil tur/retur Trondheim Lufthavn 2 500,–
Transport av kiste til dødssted, inkl. bilkostnad og sjåfør fra 2 080,–
Transport av tomkiste til St. Olavs Hospital ink. bil og sjåfør 2  080,–
Transport av avdøde fra dødsstedet til kirke fra 1 750,–
Transport av avdøde fra seremoni til krematorium fra 800,–
Kilometertakst langkjøring 19,–
Henting på båre, bil og mannskap (8-16) 2  910,-
Henting på båre, bil og mannskap (16-21) 6 230,-
Henting på båre, bil og mannskap (21-08) 6  230,-

Leie av dekorasjonsmatriell

Leie av dekorasjonsmateriell i kirker 1 490,–
Leie av dekorasjonsmateriell i kapeller/seremonirom  990,–

Leien gjelder for standard utstyr, 7-armede lysestaker, kransestativ, blomstervaser, hjertestativ, lys, katafalk og katafalkteppe.

Nedlegging og stell av den døde

Stell og nedlegging av den døde i kiste 1 630,–
Stell og nedlegging av den døde i eget tøy 1 630,–
Covid-19 tiltak, alle oppdrag 750,–
Balsamering 6 500,–

Sminking, hårklipp etc. kommer i tillegg til ordinært stell og nedlegg.

Utstyr for forsendelse av kiste

Zinkkiste 7 625,–
Lodding av zinkkiste 2 900,–
Flylem 3 000,–
Flypose 1 625,–

Dødsannonser

Annonseprisene varierer etter hvilken avis det ønskes men de fleste har en pris pr mm.

Vi kan også være behjelpelig med annonser i alle aviser over hele landet.

Sangprogram

Fastpris standard og eget motiv 1 600,–
Pr. stk. inkl. evt. redigering bilder 7,–

Eksempel: 100 stk. 2 300,–

Blomster og diverse

Kistedekorasjoner fra 1 500,–
Blomsterhjerter fra 800,–
Kranser fra 1 400,–
Bårebuketter fra 500,–
Kondolanseprotokoll/lys, duk etc. 400,–
Bilder i ramme 150,–
Leie av musikkanlegg/CD 400,–
Trekors med navneplate 800,–
Solist 1 000–5 000,–