Avdelinger i:
Melhus, Trondheim og Orkdal
Døgnvakt tlf. 72 87 10 22

Salmer

 

Forslag til salmer ant. vers anbef. vers

416 Alltid freidig når du går 3 vers alle
308 Alt står i Guds faderhånd 3 vers alle
836 Bedre kan jeg ikke fare 3 vers alle
490 Blott en dag 3 vers alle
816 Bred dina vida vingar 2 vers alle
187 Deg være ære 3 vers alle
479 Deg å få skode
56 Deilig er jorden 3 vers alle
818 Den dagen du gav oss 5 vers alle
244 Den store hvite flokk 3 vers 1
47 Det er makt i de follede hender 3 vers alle
552 Dype stille, sterke milde 3 vers alle
857 Eg er ein gjest i verda
843 Eg veit i himmerik ei borg 10 vers 1,2,3,8,10
492 Ein fin liten blome
830 En dalende dag, en stakket stund 6 vers 1,2,6
812 Fager kveldsol smiler 4 vers alle
607 Fred til bot for bittert savn 2 vers alle
838 Gud når du til oppbrudd kaller 5 vers 1,2,4,5
481 Gud skal allting laga 3 vers alle
727 Guds kjærleik er som stranda
346 Han tek ikkje glansen av livet 5 vers alle
268 Herre Gud ditt dyre navn og ære 3 vers alle
146 Hjemme i himlen
444 Hos Gud er evig glede 3 vers alle
835 Hvem vet hvor snart mitt liv 6 vers 1,2,4,6
333 Hvilken venn vi har i Jesus 3 vers alle
413 Hvor salig er den lille flokk 3 vers alle
486 Høgt frå den himmelske klåre 4 vers alle
596 I dine hender, Fader blid
844 I himmelen, i himmelen 8 vers 1,2,4,7
81 I Jesu navn skal all vår gjerning 3 vers alle
454 Ikke en spurv til jorden 3 vers alle
487 Ingen er så trygg i fare
863 Ja, engang mine øyne skal se kongen
862 Jeg er en seiler på livets hav 6 vers 1,2,3,5,6
497 Jeg er i Herrens hender 4 vers alle
14 Jeg løfter opp til Gud min sang 6 vers 1,2,3,5,6
856 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn 6 vers 1,2,3,6
423 Jesus det eneste, helligste reneste 4 vers alle
584 Jesus frelser vi er her 3 vers alle
179 Jesus lever, graven brast 2 vers alle
223 Kjærlighet er lysets kilde 3 vers alle
669 Kjærlighet fra Gud 3 vers alle
124 Klippe, du som brast for meg 4 vers alle
414 Lei milde ljos 3 vers alle
586 Lovsyng Herren han er nær 2 vers alle
848 Lykksalig, lykksalig 1,2,4,5,8,9
418 Med Jesus vil eg fara 5 vers 1,2,4,5
354 Milde Jesus dine hender 3 vers alle
86 Navnet Jesus blekner aldri 3 vers alle
765 No livnar det i lundar
468 Nærmere deg min Gud 5 vers 1,2,5
886 Nå er livet gjemt hos Gud
141 Nå åpner savnet sine øde vidder
814 O bli hos meg 5 vers 1,2,5
S97 O Jesus, du som fyller alt i alle
597 Skriv deg Jesus på mitt hjerte 1 vers
303 Sørg du for meg, fader kjær 5 vers 1,2,4,5
608 Så ta da mine hender 3 vers alle
855 Tenk når engang den tåke 7 vers 1,2,3,6,7
460 Velt alle dine veier 12 vers 1,2,12
389 Vår meg nær, å Gud
295 Vår Gud han er så fast en borg 4 vers 1,2,4
698 Å leva det er å elska 3 vers alle